Saneeraustyön vaiheet

Aloitimme toukokuussa 2011 saneerauksen yhteistyössä Puramex Oy:n kanssa, joka suoritti kohteen vaativat purku- ja perustusten vahvistustyöt ja toimi kohteen pääurakoitsijana. Remonttimestan urakkaan kuului rakennustekniset työt ja vastaavan mestarin tehtävät. Muutostöiden kohteena oli tiiliholvattu osittain rapattu kellarikerros, vahtimestarin asunto ja yleisö-wc:t. Rakennuksen hienoihin tiilisiin julkisivuihin ei koskettu tässä urakassa.

Kellarikerroksen lattiatasoa alennettiin vajaa puoli metriä tilojen käytettävyyden parantamiseksi. Lisäksi rakennuksen talotekniikka uusittiin ja rakennukseen asennettiin keskustan rakennuksissa harvinainen maalämpö.

Kellariin rakennettiin arkistohuone Ritarihuoneen vuosisatoja vanhoja arvokkaita dokumentteja varten. Lattiatason alentamisen takia arkistohuoneen vanhat kivilatomusperustukset jouduttiin suunnitelmista poiketen vahvistamaan lamelloimalla. Perustuskivet lohkottiin n 1,5 m osissa, raudoitettiin ja betonoitiin. Seinät ja katto ruiskubetonoitiin ja vesieristettiin. Ulkoseinä lämpöeristettiin ruiskutettavalla polyuretaanilla. Yllätyksenä tuli, että vanha välipohja ei kestänyt 50 mm ruiskubetonin painoa vaan jouduttiin vahvistamaan 200 mm vahvuisella betoniholvilla, joka tuettiin muurattujen seinien varaan ja valettiin altapäin painevaluna.

Urakan välitavoitteena ensimmäisen kerroksen yleisö wc:t rakennettiin kokonaan uudelleen. Haastetta työhön toi erittäin lyhyt rakentamisaika, vain reilut kaksi kuukautta. Lattian alapuoliset rakenteet osoittautuivat erilaiseksi kuin suunnitelmissa ja aiheuttivat lisätöitä muun muassa purkutöitä ja massanvaihtoa. Alapuolisia maakerroksia poistettaessa paljastui puinen rakennelma ja luita. Työt keskeytettiin ja museon tutkijat kävivät paikalla toteamassa, että kyseessä eivät olleet ihmisen luut. Puinen rakennelma jäi arvoitukseksi.

Lattioiden valut, väliseinien muuraus, rappaus, vesieristykset ja vaativat laatoitus- ja maalaustyöt valmistuivat kuitenkin ajoissa ja tilat saatiin käyttöön sovitusti.

Olemme ylpeitä, että olemme saaneet olla mukana mielenkiintoisessa ja haastavassa arvorakennuksen korjausrakentamisessa.

Saneerauskohde kuvina

Yleisö wc:t. Tilanne 19.8.2011 Yleisö wc:t. Tilanne 19.8.2011 Yleisö wc:t. Tilanne 19.8.2011 Varaukset wc-säiliöitä varten. Tilanne 20.6.11 Lattian alta löytynyt puinen arvoitukseksi jäänyt rakennelma. Lattian alta löytyneitä luita. Perustusten vahvistamista.